Kácení a sekání

Lesní práce

Úprava a údržba porostů a stromoví

Arboristické práce

Stromy, keře, tráva. S tím vším si umí naše firma hravě poradit. A to s ohledem na dodržování všech arboristických zásad i se zřetelem na okolní krajinu.

Naší specializací je údržba, okleštění a odstranění stromoví i ostatních porostů v ochranných pásmech a bezpečnostních perimetrech strategických objektů, distribučních soustav sítí VN a VVN, plynovodů, železničních, silničních i dálničních koridorů a břehových porostů. Máme odborníky, máme techniku, spolupracujeme s profesionály v oboru. Získali jsme také potřebné certifikáty ISO a naši pracovníci mají např. i certifikáty pro rizikové kácení.

Zaujala Vás naše nabídka? Jsme tady pro Vás! A co všechno umíme?

Údržba a realizace zeleně

 • ruční i strojní sečení travních porostů uvnitř areálů i velkých ploch mimo zástavbu
 • redukce a tvarování keřových porostů
 • úklidové práce spojené s údržbou zeleně jako např. shrabání ručně sekané plochy a hrabání listí, včetně odvozu a likvidace dle přání klienta
 • kompletní arboristická péče o stromy v parcích, sadech i v zástavbě. Jedná se především o ořezy, bezpečnostní vazby koruny a rizikové kácení, včetně provedení dendrologického průzkumu a navržení vhodného postupu
 • bezpečnostní ořezy a rizikové kácení stromoví v objektech, podél distribuční sítě, železnice, silnice či dálnice
 • štěpkování dřevní hmoty, včetně likvidace vzniklé štěpky
 • frézování náletových dřevin pomocí dálkově ovládaného stroje či traktorovou nesenou frézou
 • frézování pařezů
 • likvidace nárostů a buřeně chemickým postřikem
 • likvidace travního plevele chemickými prostředky nebo pomocí plamene
 • ostatní zahradnické práce (výsadba rostlin a stromů, pletí záhonů, mulčování, fixace stromů, prokypření půdy, rytí drnu, modelace terénu, zakládání trávníků a mnoho dalších prací dle dohody)

Ostatní

 • lesní těžba a pěstební činnost
 • údržba střešních konstrukcí např. čištění okapů, úklid střech, nátěry krytin i opravy hromosvodu
 • odklízení sněhu ze střech objektů. Instalace sněhových zábran
 • instalace ochran proti ptactvu
 • čištění fotovoltaických a solárních panelů
 • mytí oken, včetně výškových budov
 • drobné výkopové a demoliční práce
 • menší stavební práce
 • úklid areálu, včetně likvidace odpadu
 • kompletní příprava pro provedení zakázky – komunikace s majiteli a dotčenými orgány, zajištění potřebných povolení a souhlasů. Tuto službu jsme schopni zajistit i samostatně tzv. na klíč
 • doprava materiálu - běžně do 8 t, po dohodě i více

Díky naší specializaci na horolezeckou techniku pro nás není problém zajistit jakýkoliv druh práce, ať je jakkoliv specifická.

Pilaři
60 - 80
Stromolezci
45
Pomocníci
150
dálkově řízené mulčovací frézy
štěpkovače
traktory a příslušenství
smluvní mulčovací frézy na traktoru

Reference

ČEZ Distribuce a. s.

 • Údržba ochranných pásem elektrického vedení VN 22, 35 a 110 kV v krajích: Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský a Vysočina.
 • Kácení a ořezy stromů, výřez či mulčování náletových dřevin včetně likvidace dřevní hmoty

Ministerstvo obrany ČR

 • Komplexní údržba zeleně v areálech Center zásobování municí.
 • Strojní i ruční sečení, úklidové práce a likvidace vzniklého odpadu

Správa železnic

 • Vyhodnocení stavu dřevin a návrh řešení.
 • Údržba stromoví v železničním koridoru

Poddodavatelská činnost

Především v oblasti údržby stromoví a další zeleně pro tyto významné partnery:

ENZA s.r.o., Trade Fides a.s., Kavyl spol. s r. o.

 

Certifikáty

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2001

Naše společnost je řízena kvalifikovanými odborníky s dlouholetými zkušenostmi. Kvalita managementu je deklarována certifikátem dle ČSN EN ISO 9001:2001.

SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGMENTU ČSN EN ISO 14001:2005

Všechny naše postupy jsou dále koordinovány s ohledem na ochranu přírody, vod a ovzduší a hospodaření s odpady dle ČSN EN ISO 14001:2005.

VERTICAL LIMIT spol. s r.o.
IČ: 63482037
DIČ: CZ63482037

Provozovna:
Haasova 37b, 616 00 Brno

Sídlo firmy:
Dornych 129/57, 617 00 Brno

tel.: +420 606 020 694
mail: info@verticallimit.cz
web: www.verticallimit.cz